Terug naar overzicht

Hoe digitaal bewust is uw RvC eigenlijk?

19 juni 2017 - Willemien Caderius van Veen


9+ items die toekomst bedrijf bepalen  

‘Het thema Innovatie, technologie en ICT is van strategisch belang en hoort thuis in de bestuurskamer en op de RvC-agenda’, stelt Willemien Caderius van Veen van Axyos. 9+ items op te pakken als RvC op het gebied van innovaties, technologieën en ICT.

Toezichthouders en commissarissen besteden te weinig of zelfs geen aandacht aan innovatie, technologie en ICT, weten er (te) weinig van en durven noch kunnen daardoor het bestuur erop aanspreken. Het is van belang dat wel en intensief te gaan doen. Er is een andere manier van denken bij commissarissen en toezichthouders nodig ten aanzien van innovatie. Inspelen op een groot aantal technologische trends, die zowel destructief als kansen creërend kunnen werken, is voor elke omgeving waarin een commissaris werkzaam is, cruciaal om te overleven. De komende jaren zullen de volgende technologieën bepalen hoe we verkopen, communiceren, samenwerken, leren, innoveren, et cetera.    

1. Social Business. Het tijdperk van informatie verschuift naar het tijdperk van communicatie en delen. Toepassingen op het gebied van samenwerken en netwerken worden sneller aanvaard en gebruikt, onder meer door marketeers en onderzoekers als online real time informatie.

2. Onderwijs geven door middel van ‘gaming’. Deze simulatietechnieken komen beschikbaar voor zelfdiagnostische en interactieve manieren van leren, waarbij de sociale aspecten van met elkaar spelen en doen het succes zullen bepalen.

3. Smart Phones & Ipads zullen onze belangrijkste apparaten worden. Het mobiele netwerk met een daarbij behorende bedrijfsstrategie zal noodzakelijk blijken voor organisaties van elke omvang. Daarbij zal elke onderneming aar voortdurend veranderende manier van markt bewerken, verkoop, communicatie, opleiden en innoveren kunnen toepassen.  

4. Snelle Groei van Big Data. Big Data is een term die gebruikt wordt om technologieën en technieken te beschrijven die gebruikt worden om de onvoorstelbaar snel groeiende stroom aan gegevens te bevatten en beschikbaar te maken voor inzichten in de organisatie en snelle besluitvorming.

5. Cloud Computing en Advanced Cloud Services. Deze diensten zullen steeds meer omarmd worden door bedrijven om de verschillende bedrijfsprocessen sneller en goedkoper te transformeren in een voortdurend veranderende omgeving.  

6. ICT-dienstverlening op aanvraag. Daarbij zal de geleverde hard en software sneller en goedkoper kunnen inspelen op de veranderende vraag naar toepassingen.

7. Het beschikbaar stellen van virtuele opslag, pc’s, netwerken etc.  De acceptatie daarvan zal toenemen door verbeterde beveiligingssystemen, waardoor mobiele apparaten toegang krijgen tot snelle servers, et cetera.

8. 3D Printen vertegenwoordigt een revolutionaire manier van het maken van prototypen tot eindproducten. Het maakt het bedrijven mogelijk om snel, lokaal en met minder kosten te produceren.

9. Mobiel bankieren met behulp van smartphones wordt al gebruikt. Belangrijker is echter dat de rol van de banken in het betaalverkeer en hun businessmodel als gevolg van deze toepassingen onder druk staat.

Daarnaast moeten we de gevolgen van Smart TV Using Apps, Multiple App Stores,  3D Displays for Smart Phones and Tablets, eBooks, ekranten, ebladen en  interactieve Multimedia, verregaande automatisering en robotica niet vergeten.

Voldoende kennis op verschillende niveaus in de organisatie en een cultuur die innovatie mogelijk maakt, is van wezenlijk belang voor de toekomst van organisaties. Dat lukt alleen als die instelling en kennis ook op het hoogste niveau aanwezig is binnen de organisatie. En dus ook binnen de RvC....


Willemien Caderius van Veen


T:
E:

Willemien Caderius van Veen