Terug naar overzicht

WNT update

21 mei 2017 - Henk Jan van den Bosch


Veranderingen Wet Normering Topinkomens (WNT) 2017

De belangrijkste veranderingen in 2017 en de WNT-aandachtspunten voor het komende jaar.  

Wat de WNT-regelgeving betreft blijven de wijzigingen voor 2017 beperkt tot het lopend onderhoud van de bestaande regelingen. Er zijn echter andere ontwikkelingen die van belang kunnen zijn bij de uitvoering  van de WNT. Zoals de stand van zaken rond de invoering van de Wet DBA, het vervallen van de wettelijke fictieve dienstbetrekking voor interne toezichthouders en de verhoging van de pensioenpremies bij ABP.    

Daarnaast gaat de WNT vanaf 2017 een nieuwe fase in vanwege de start van de afbouw van de bezoldiging voor de topfunctionarissen die al vanaf 2013 onder het overgangsrecht vallen. Dat proces met complexe berekeningen dient zorgvuldig te worden uitgevoerd om risico’s van overschrijding te vermijden.  

En dan is er de vraag hoe het staat met de aangekondigde nieuwe wetgeving, de WNT3 en de Evaluatiewet. Tenslotte hebben wij de WNT-aandachtspunten voor goed werkgeverschap in 2017 op een rij gezet. Wij kunnen u uiteraard ondersteunen bij de uitwerking en beantwoorden natuurlijk graag uw verdere vragen. Neem hiervoor contact op met Henk Jan van den Bosch of met Martin Meijer.