Terug naar overzicht

Privacy wordt 'chefsache'


CEO’s, directeuren en commissarissen willen geen verrassing op privacygebied. Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming nagenoeg gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten hun wetgeving hebben opgesteld op basis van de EU-privacyrichtlijn uit 1995. De Wet bescherming persoons-gegevens (Wbp) is hier de Nederlandse uitwerking van.


Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn uit 1995. De Wbp komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten. Naast de EU-privacyrichtlijn draagt andere Europese regelgeving bij aan de bescherming van persoonsgegevens, zoals artikel 8 uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) en het Dataprotectieverdrag van de Raad van Europa.


Axyos is goed op de hoogte van de inhoud van deze wetgeving. Vanuit onze holistische visie, dus zowel zakelijk, juridisch en vanuit governance staan wij u bij in de omgang met de nieuwe AVG. Eén van de belangrijke elementen uit de AVG is het voor grote organisaties verplicht moeten aanstellen van een Data Protection Officer (DPO). Deze DPO is uw spelbewaker van alles dat met privacy in uw organisatie speelt. Axyos beschikt over de benodigde kennis hiertoe en kan op uw verzoek DPO diensten aan u leveren indien u die werkzaamheden wilt outsourcen.