Terug naar overzicht

Alignment workshop Bestuur en OR Gerechtshof

Situatie

Het Bestuur en OR van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden constateren beiden dat er van weerskanten het gevoel is dat er sprake is van een afnemend vertrouwen, achterblijvende informatie en dat partijen zich niet houden aan de afgesproken vertrouwelijkheid rondom stukken en communicatie daarover naar andere stakeholders. In een recent doorlopen proces rond de totstandkoming van het besluit ten aanzien van de ‘Stip op de horizon’ voor de organisatie zijn de partijen (weer) alle genoemde elementen tegenkomen.

Vraagstelling

Hoe kunnen Bestuur en OR vorm geven aan een verbetering van de relatie? Hoe kunnen partijen zaken helder naar elkaar uitspreken? Wat zien partijen van elkaar en welke gevoelens en ervaringen zijn hieruit voortgekomen? Hoe kunnen we elkaar beter proberen te begrijpen? Op basis hiervan kunnen we bekijken wat we hiervan voor de toekomst kunnen leren van elkaar en bouwen aan een betere samenwerking met behulp van concrete afspraken rondom het proces van totstandkoming van besluiten.

Aanpak

In overleg met Bestuur en OR wordt besloten tot een ‘alignment’ sessie op 10 december 2015 tussen het voltallige Bestuur en de voltallige OR onder begeleiding van een moderator die stuurt op het proces rondom de totstandkoming van besluiten en op de start van herstel van de onderlinge verhouding. Deze sessie moet inzicht geven in welke aspecten er spelen in de achterblijvende onderlinge relatie, de irritaties benoemen en duidelijk maken waarom er zaken gebeuren zoals ze gebeuren. Vanuit die verkregen inzichten kan er gewerkt worden aan het bijstellen van het proces en het stapsgewijs bouwen van het herstel van de onderlinge relatie.

Resultaat

·      Het instellen van een informeel overleg (Benen Op Tafel overleg; minimaal 1 week voor het formele overleg) tussen Bestuur en OR waarbij zowel Bestuur als OR punten op de agenda kunnen inbrengen en om uitgangspunten met elkaar te toetsen. Voor het Bestuur van belang als een relevante stakeholder in het gehele luister-, afwegings- en besluitvormingsproces. Voor de OR van belang om vroegtijdig informatie te kunnen verstrekken, vragen te stellen en betrokken te zijn in het proces. 

·      Verder worden er nog een aantal andere pragmatische zaken besproken:

o  Maak als OR duidelijk waarom en met welk oogpunt aanvullende informatie wordt gevraagd zodat het Bestuur gericht kan helpen met het tijdig verkrijgen ervan;

o  Bedrijfsvoering zal (indien relevant) worden uitgenodigd in het (formele) overleg tussen Bestuur en OR;

o  Het Bestuur geeft nog eens aan dat de deuren altijd open staan als een OR lid even (tussentijds) wil overleggen/afstemmen met een bestuurder.

Investering in tijd:

Het alignment project heeft 3 dagdelen in beslag genomen.

 

Gerechtshof